Preventie is voorkomen dat er problemen ontstaan door van tevoren in actie te komen. We zetten op tal van terreinen op preventie in: brandpreventie, inbraakpreventie, valpreventie en gezondheidspreventie. Op het terrein van de huishoudfinanciën gebruiken we de term schuldpreventie. Het doel van de schuldpreventie is om financiële problemen te voorkomen.

We weten vooraf niet bij wie de combinatie van ‘pech in het leven’ en onzorgvuldig financieel handelen of alleen een situatie van onzorgvuldig financieel handelen zich voordoet.

Als het bedrijf waar je werkt failliet gaat, je partner overlijdt, je gaat scheiden of je rijdt je auto total loss, dan kan je onvoorzien in grote financiële problemen terecht komen. Een voldoende buffer, verzekeringen of snel reageren op gewijzigde financiële situaties kunnen veel leed voorkomen.

Balans Budgetadvies helpt u mee om samen preventief in actie te komen mocht zich een onvoorzien voorval voordoen.