Balans budgetadvies kan diverse trainingen en voorlichtingen verzorgen.

Financiële Opvoeding

Voorlichting thema-avond voor jongeren en/of ouders. Tijdens deze avond, die geschikt is voor ouders en kinderen in de leeftijd van 8 tot 18, bespreken we diverse zaken zoals zakgeld,kleedgeld en belgeld. Maar ook wat de ouders kunnen doen om hun kinderen te leren bewust om te gaan met hun geld.

Grip op uw geld (Workshop)

Er is veel vraag naar hulp bij het omgaan met geld. Mensen raken de grip op hun geld kwijt, bijvoorbeeld door vermindering van inkomen of door verandering in de leefsituatie. De workshop ‘Grip op uw geld’ biedt ze handvaten om weer overzicht te krijgen over hun nieuwe financiële situatie.

Omgaan met geld

Cursus voor iedereen met een laag inkomen (en/of schulden) Een cursus ‘Omgaan met geld’ is in eerste plaats een uitstekend middel om schulden te voorkomen. Deelnemers vergroten tijdens de bijeenkomsten hun kennis over rondkomen. In zes bijeenkomsten leert de deelnemer zelfstandig zijn financiële huishouden te voeren en bij problemen tijdig hulp in te schakelen.

Voorlichting voor senioren

Voorlichting thema avond voor senioren. Hierbij wordt ingegaan over de problemen waar de senioren in de huidige tijd mee te maken hebben en hoe hier mee om te gaan. Aan de orde komen o.a. gewijzigde relatie met de bank, digitalisering van financiële zaken, overlijden partner welke administratie verzorgde, terugtrekkende overheid, bewindvoering.

Naast de standaard voorlichting en training is het ook mogelijk dat deze worden aangepast aan de wensen van het bedrijf of de doelgroep die men wil bereiken.