Intakegesprek (gratis)

Wat wil de cliënt? (Leer) doelen, frequentie en duur van het begeleidingstraject. Hierna kan vrijblijvend een offerte worden opgemaakt. Zo mogelijk wordt doorverwezen naar een instantie waarbij men beter en meer bij gebaat is.

Ordenen administratie

Samen met de cliënt administratie ordenen naar inkomen en uitgaven en opbergen.

Budget maandoverzicht opstellen

Samen met de cliënt het budgetmaanoverzicht invullen op basis van huidige situatie

Screening toeslagen, voorzieningen e.d.

Inventariseren mogelijkheden om het inkomen te verhogen met toeslagen, voorzieningen, belastingteruggaven e.d.

Toekomstplan

Budgetmogelijkheden nu en in de toekomst bespreken. Het huidige budget eventueel aanpassen. Jaaroverzicht invullen.

Begeleiden en tips geven

Leren omgaan met het nieuwe budget

Evalueren

Evaluatie en terugkoppeling, nazorg (telefonisch of door persoonlijk contact).

Wanneer een administratie al redelijk op orde is, zal een traject korter kunnen duren dan bij een complexe situatie. Elk traject staat du op zichzelf en de cliënt bepaalt de in houd grotendeels zelf.

Ook wanneer je alles (weer) zelf regelt, kan het prettig zijn om regelmatig contact te hebben met Balans Budgetadvies. Je houdt, zo leert de ervaring, de financiën beter op orde als je de situatie af en toe kunt bespreken.  Er zijn verschillende mogelijkheden voor doorlopende coaching, die in vorm, duur en frequentie kunnen verschillen. Denk daarbij aan maandelijks huisbezoek, kwartaalafspraken, halfjaarlijkse begeleiding als ook contact per telefoon of email.