Herkent u één van de hieronder beschreven situaties en wilt u hierbij geholpen worden? Neem dan contact met mij op!

Ik word ontslagen en kom in de WW

Verlies van werk leidt in de meeste gevallen tot een WW-uitkering met een duur van 1 tot meerdere maanden. Per direct geldt ook dat u 75% van uw loon ontvangt een inkomensachteruitgang van 25%. Na twee maanden wordt de WW-uitkering teruggebracht naar 70%. Ook hier geldt dat regeren vooruitzien is: als u weet dat u op termijn wordt ontslagen zou u direct ook 25-30% moeten besparen op uitgaven. Dit is in de meeste gevallen niet altijd direct mogelijk: wat wel kan is een plan maken voor de toekomst. Ditzelfde geldt ook voor de stap van WW naar bijstand. Ook hier is meestal een inkomensachteruitgang los van het feit dat recht op bijstand ook afhankelijk is van het inkomen van een eventuele partner, in sommige gevallen is het heel goed mogelijk dat er geen recht op bijstand is. Balans Budgetadvies kan u helpen met het maken van een budgetplan gericht op de toekomst met mogelijk minder inkomen. We bekijken samen met u ook mogelijke zaken als besparingen en wettelijke toeslagen.

Ik heb of krijg te maken met loonbeslag

Loonbeslag komt om de hoek kijken als u één of meerdere rekeningen niet op tijd hebt betaald. De schuldeiser legt dan via de werkgever beslag op een deel van uw loon. Dit om de rekening betaald te krijgen, het aflossen gebeurt meestal in termijnen. Vervelende bijkomstigheid is dat uw werkgever ook op de hoogte is van de betalingsproblemen en het voor uw werkgever veel tijd kost het beslag te verwerken. Het niet op tijd betalen van rekeningen heeft altijd te maken met het ontbreken van overzicht in uw financiën. Balans Budgetadvies kan u met uw thuisadministratie te helpen. Als budgetcoach bouwen we samen met u aan het inzichtelijk maken van uw administratie. Daarnaast letten we op lastenbesparing zodat de kosten van budgetcoaching zich vrijwel altijd terugverdienen.

Besparen op woonlasten

Samen zetten we uw woonlasten op een rij waarbij we letten op zaken als kosten en contractduur. We maken direct bij u thuis een vergelijking met andere aanbieders en zeggen eventueel samen met u direct kontrakten op en regelen overstap naar bijvoorbeeld andere energieleverancier. Ook kijken we naar mogelijke kostenbesparingen in het gebruik en attenderen we u op mogelijke (gemeentelijke) subsidies. Omdat dit bijna altijd voordeel voor u oplevert doen we dit op basis van no-cure no pay: als we er niet in slagen minimaal € 49,– aan voordeel voor u te vinden betaalt u niets.

Mijn huis staat onder water..

Staat uw huis onder water? Dit hoeft geen probleem te zijn zolang u en/ of uw partner in het huis blijft wonen. De situatie verandert in geval van echtscheiding, ontslag en dus verandering in inkomen. Hier geldt: regeren is vooruitzien! Bij toekomstige echtscheiding en/ of ontslag kan Balans Budgetadvies samen met u een budgetplan maken voor de toekomst, zodat u tijdig bij kunt sturen op uw uitgaven. Meestal zijn financiers als banken bereid mee te denken over oplossingen als u openhartig de feiten op tafel legt. Wij kunnen u hiermee helpen. Wij adviseren dus u over te nemen stappen, zoals waar in te schrijven voor een huurwoning, toeslagen en (her)financiering van schulden.

Financiële APK

Jaarlijkse check van uw financiële situatie en eventueel samen met u bijsturen op uitgaven. Aan de hand van een eerder opgesteld budgetplan kijken we samen met u of inkomsten en uitgaven met elkaar in balans zijn en/of eerder gemaakte prognoses over uitgaven ook zijn uitgekomen. Het budgetplan passen we indien nodig aan. We kijken ook gelijk naar wijzigingen in belastingen, toeslagen en andere (wettelijke) regelingen die voor u van toepassing zijn.

Mijn thuisadministratie is een chaos

Het ontbreken van een goede thuisadministratie is vaak de bron van problemen zoals het niet tijdig betalen van rekeningen, bezoek van deurwaarders, hypotheek/ huurachterstanden enzovoorts. Erger nog is dat u niet meer “in control” bent van uw eigen financien: anderen zoals deurwaarders nemen een hap uit de huishoudkas. Het inrichten en op orde houden van een administratie is een fijne klus voor Balans Budgetadvies. In meerdere sessies krijgen we uw thuisadministratie weer in orde en maken we waar mogelijk afspraken met schuldeisers. Ons doel is dat u zelf zoveel mogelijk aan de slag gaat met uw eigen administratie en het zelf leert doen. Een ordelijke administratie geeft overzicht en rust.