Alleen al van de 75-plussers die zelfstandig wonen is één op de zes niet in staat zelf de administratie bij te houden. Dat zijn ongeveer 140.000 mensen. Door de dubbele vergrijzing- mensen worden steeds ouder en het aantal ouderen neemt toe- zal dit aantal, en dus ook de behoefte aan hulp bij administratie, de komende jaren verder toenemen.

Balans Budgetadvies kan u op verschillende manieren ondersteunen. De kosten verdient u vaak in korte tijd terug. U voorkomt immers extra kosten voor aanmaningen en incasso’s.

  • Ordenen van de totale administratie.
  • Hulp bij telefoneren naar instanties
  • Verzorgen deel administratie b.v. declaraties ziektekosten
  • Hulp bij het invullen aanvraagformulieren kwijtschelding of financiële regelingen
  • Aanleren internetbankieren